Biểu mẫu

Tìm kiếm 
Mẫu Hệ thống thang lương, bảng lương
Thumbnail

Mẫu Hệ thống thang lương, bảng lươngDung lượng File 46 K
Số lần tải về 1226
Ngày Thứ Tư 01/11/2017
Người tải lên Nghiem Hong Ly
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Báo cáo tai nạn lao động
Thumbnail
Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động


Dung lượng File 54 K
Số lần tải về 678
Ngày Thứ Năm 15/06/2017
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Đơn đề nghị Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 13287/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10Dung lượng File 60 K
Số lần tải về 12
Ngày Thứ Hai 27/03/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail lgnhao.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch
Thumbnail

Giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạchDung lượng File 13 K
Số lần tải về 11
Ngày Thứ Năm 16/03/2017
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Thumbnail

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộDung lượng File 100 K
Số lần tải về 16
Ngày Thứ Năm 01/09/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 10  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Các chuyên mục khác

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt