Biểu mẫu

Tìm kiếm 
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Thumbnail

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhDung lượng File 30 K
Số lần tải về 26
Ngày Thứ Ba 12/01/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Thumbnail

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanhDung lượng File 34 K
Số lần tải về 342
Ngày Thứ Ba 12/01/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
Thumbnail

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanhDung lượng File 32 K
Số lần tải về 168
Ngày Thứ Ba 12/01/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Thumbnail

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhDung lượng File 31 K
Số lần tải về 106
Ngày Thứ Ba 12/01/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thông báo về việc tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanh
Thumbnail

Thông báo về việc tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanhDung lượng File 31 K
Số lần tải về 72
Ngày Thứ Ba 12/01/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 9  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Các chuyên mục khác

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt