Quý khách đang xem: Trang chính > Thông báo

Thông báo của UBND Quận 10

Về thời hạn giải quyết thủ tục Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Quận 10

Thủ tục Đăng ký giao dịch bảo đảm được giải quyết (Tiếp nhận - Xử lý - Trả kết quả) trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10


Các Thông báo của UBND Quận 10 khác