Quý khách đang xem: Trang chính > Thông báo

Thông báo của UBND Quận 10

Thông báo đăng ký tham gia dự thầu Bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Công an Quận 10 thông báo đến các Công ty, Trung tâm Bán đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh biết để đăng ký tham gia dự thầu Bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước như sau:

  • Tài sản đấu giá: 261 xe mô tô có Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (128 xe được đăng ký lại và 133 xe bán phế liệu).
  • Giá khởi điểm: 147.400.000 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng).
  • Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp; các chi tiết khác phù hợp với tài sản đấu giá.
  • Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 17/4/2018 đến hết ngày 21/4/2018 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Đội Chính trị hậu cần – Công an Quận 10, số 47 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM.

CÔNG AN QUẬN 10


Các Thông báo của UBND Quận 10 khác