Quý khách đang xem: Trang chính > Thông báo

Thông báo của UBND Quận 10

Phát động phong trào tham gia các cuộc thi Thiết kế bài giảng thực hành STEM; Em vui sáng tạo; Sáng kiến cộng đồng năm 2017

Ủy ban nhân dân Quận 10 phát động phong trào tham gia các cuộc thi: “Thiết kế bài giảng thực hành STEM”, “Em vui sáng tạo” (Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) và “Sáng kiến cộng đồng năm 2017” (Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) như sau:

1. Cuộc thi “Thiết kế bài giảng thực hành STEM”:

 • Đối tượng: Giáo viên, các nhóm giáo viên các trường phổ thông, cá nhân quan tâm đến hoạt động giáo dục và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sự nghiệp giáo dục.
 • Thời hạn nhận hồ sơ tham gia cuộc thi: Từ ngày 25/7 đến 30/9/2017.
 • Chấm sơ khảo: Từ ngày 01/10 đến 14/10/2017.
 • Chấm chung khảo và công bố kết quả: Từ ngày 18/10 đến 23/10/2017.
 • Nơi hướng dẫn: Phòng Kinh tế Quận 10. Điện thoại: 028.3.8.639.921, địa chỉ 474 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10.
 • Nơi nhận hồ sơ dự thi: Trung tâm tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3. Liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Vinh – Điện thoại: 0906.904.555, Email: xuanvinh@ecc-hcm.gov.vn.

2. Cuộc thi “Em vui sáng tạo”:

 • Đối tượng: Các em học sinh/nhóm học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn Quận 10.
 • Nội dung thi:
 • Khoa học máy tính (STEM Computer Science) dành cho học sinh cấp 1.
 • Khoa học dữ liệu (STEM Data Science) dành cho học sinh cấp 2.
 • Thiết kế mô hình (STEM Hackathon) dành cho học sinh cấp 2.
 • STEM Robotics dành cho học sinh cấp 3.
 • Thời hạn nhận hồ sơ tham gia cuộc thi: Từ ngày 25/7 đến 30/9/2017.
 • Chấm sơ khảo: Từ ngày 01/10 đến 14/10/2017.
 • Chấm chung khảo và công bố kết quả: Từ ngày 18/10 đến 23/10/2017.
 • Nơi hướng dẫn: Phòng Kinh tế Quận 10. Điện thoại: 028.3.8.639.921, địa chỉ 474 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10.
 • Nơi nhận hồ sơ dự thi: Trung tâm tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3. Liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Vinh – Điện thoại: 0906.904.555, Email: xuanvinh@ecc-hcm.gov.vn.

3. Cuộc thi “Sáng kiến cộng đồng”:

 • Đối tượng:
 • Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật… là kết quả hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/01/2016 đến 20/12/2017 đều có quyền tham dự cuộc thi.
 • Mọi cá nhân, tổ chức đã đầu tư để tạo ra các sản phẩm, mô hình, giải pháp đều có quyền đứng tên tham cuộc thi.
 • Các báo, tạp chí, tác giả có bài viết, phóng sự thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,…
 • Nội dung thi: Các sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi được đánh giá căn cứ vào các tiêu chí sau: Tính mới; Tính sáng tạo; Quy mô áp dụng rộng rãi; Hiệu quả kinh tế - xã hội.
 • Thời hạn nhận hồ sơ tham gia cuộc thi: Từ ngày công bố cuộc thi đến hết ngày 20/12/2017.
 • Chấm các bài dự thi: Từ ngày 20/12 đến 30/12/2017.
 • Lễ trao giải thưởng dự kiến: Trong tháng 01/2018.
 • Nơi hướng dẫn: Phòng Kinh tế Quận 10. Điện thoại: 028.3.8.639.921, địa chỉ 474 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10.
 • Nơi nhận bài thi: Tạp chí Khám phá, địa chỉ 79 Trương Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3.8.224.921, Email: email@sangkiencongdong.vn.

* Lưu ý: Hồ sơ dự thi phải theo mẫu của Ban Tổ chức, gồm có bản thông tin đăng ký và đề án dự thi (Mẫu đăng ký dự thi: có thể tải tại website của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh – www.ecc-hcm.gov.vn và fanpage Facebook – www.facebook.com/saigoninnovationhub).

UBND QUẬN 10

Tải chi tiết nội dung thông báo các cuộc thi


Các Thông báo của UBND Quận 10 khác