Quý khách đang xem: Trang chính > Thông báo

Thông báo của UBND Quận 10

Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn quận 10 lần 1 - năm 2017

Uỷ ban nhân dân quận 10 tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn quận 10 lần 1 - năm 2017.

  • Đối tượng tham dự: Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại các chung cư trên địa bàn quận 10.
  • Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2017 (Sáng thứ sáu)
  • Địa điểm: Phòng họp số 1 - Uỷ ban nhân dân quận 10 (Số 474 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10


Kính mời doanh nghiệp, hộ kinh doanh đến tham dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp đầy đủ.


Các Thông báo của UBND Quận 10 khác