Các địa chỉ cần biết

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ EMAIL

ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN ĐẢNG

Quận uỷ 10

01 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

 

Văn phòng Quận uỷ

01 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.864.9041

Ban Tổ chức Quận uỷ

01 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.864.9044

Ban Tuyên giáo Quận uỷ

01 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.863.9949

Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ

01 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.863.9947

Ban Dân vận

01 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.866.2818

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

31 Đào Duy Từ, Phường 5 Quận 10

 

3.855.7513

ĐOÀN THỂ

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 10

513 Nguyễn Tri Phương, Phường 8 Quận 10

 

3.855.9100

Liên đoàn Lao động

27 Ngô Gia Tự, Phường 2 Quận 10

 

3.835.8158

Hội Liên hiệp Phụ nữ

103 Bà Hạt, Phường 3 Quận 10

 

3.927.2080

Quận đoàn 10

139 Bắc Hải, Phường 14 Quận 10

 

3.863.1976

Nhà thiếu nhi

139 Bắc Hải, Phường 14 Quận 10

 

3.863.1031

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

UBND quận 10

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 q10@tphcm.gov.vn

3.865.5907

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND QUẬN 10

Văn phòng HĐND & UBND Quận 10

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 q10@tphcm.gov.vn

3.865.5907

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 ldtbxh.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9943

Phòng Văn hoá và Thông tin

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 vhtttt.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9945

Phòng Kinh tế

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 kinhte.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9921

Phòng Tư pháp

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 tuphap.q10@tphcm.gov.vn

3.865.5754

Phòng Nội vụ

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 noivu.q10@tphcm.gov.vn

3.865.5753

Phòng Giáo dục & Đào tạo

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 giaoduc.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9951

Phòng Quản lý đô thị

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 qldt.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9930

Phòng Tài nguyên và Môi trường

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 tnmt.q10@tphcm.gov.vn

2.214.9997 

Thanh tra

21 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 thanhtra.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9873

Phòng Tài chính - Kế hoạch

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 tckh.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9953

Phòng Y tế

271 Vĩnh Viễn

 yte.q10@tphcm.gov.vn

3.957.1176

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND QUẬN 10

Trung tâm Thể dục Thể thao

9 Thành thái, Phường 14 Quận 10

 

3.865.0516

Trung tâm Văn hoá Hoà Bình

242 đường 3 tháng 2, Phường 12 Quận 10

 

3.865.5026

3.865.3353

Trung tâm Dạy nghề

303 đường 3 tháng 2

 

3.927.1980

Bệnh viện Quận 10

571 Sư Vạn Hạnh, Phường 13 Quận 10

 

3.862.6978

Trung tâm Y tế dự phòng

475A Các Mạng Tháng Tám, Phường 13 Quận 10

 

3.868.0048

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 10

270 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10

 

3.927.2372

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

283 Ngô Gia Tự

 

3.835.5690

Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng

875 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15 Quận 10

 

3.864.0677

Chi nhánh Dịch vụ việc làm Quận 10

458 Lý Thái Tổ

 

3.830.1667

Rạp Vườn Lài

22 Vĩnh Viễn

 

3.835.0247

Chợ Nguyễn Tri Phương

68 Nguyễn Lâm, Phường 6 Quận 10

 

3.214.5501

Chợ Hoà Hưng

539A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15 Quận 10

 

3.864.2780

CÁC CƠ QUAN THUỘC NGÀNH DỌC

Công an Quận 10

47 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

 3.865.7261

Ban chỉ huy Quân sự Quận 10

106 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 

3.865.8242

Kho bạc Quận 10

24 Trần Thiện Chánh, Phường 12 Quận 10

 

3.863.3628

3.863.3798

Chi cục thuế Quận 10

3/1 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.865.8421

Chi cục Thống kê Quận 10

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 

3.863.9950
3.863.9928

Đội Quản lý thị trường 10B

41 Lý Thái Tổ, Phường 1 Quận 10

 

3.835.1628

Thi hành án dân sự

 

 

 

UBND 15 PHƯỜNG

Uỷ ban nhân dân Phường 1

31 Lý Thái Tổ, Phường 1 Quận 10

p1.q10@tphcm.gov.vn

3.835.8353

Uỷ ban nhân dân Phường 2

66 Hùng Vương, Phường 2 Quận 10

p2.q10@tphcm.gov.vn

3.830.2773

Uỷ ban nhân dân Phường 3

154B Nguyễn Duy Dương, Phường 3 Quận 10

p3.q10@tphcm.gov.vn

3.835.9477

Uỷ ban nhân dân Phường 4

410 - 412 Ngô Gia Tự, Phường 4 Quận 10

p4.q10@tphcm.gov.vn

3.834.7904

Uỷ ban nhân dân Phường 5

111 Đào Duy Từ, Phường 5 Quận 10

p5.q10@tphcm.gov.vn

3.855.5111

Uỷ ban nhân dân Phường 6

594 Bà Hạt, Phường 6 Quận 10

p6.q10@tphcm.gov.vn

3.855.6814

Uỷ ban nhân dân Phường 7

161 Nguyễn Kim, Phường 7 Quận 10

p7.q10@tphcm.gov.vn

3.855.3709

Uỷ ban nhân dân Phường 8

575 - 577 Bà Hạt, Phường 8 Quận 10

p8.q10@tphcm.gov.vn

3.855.6832

Uỷ ban nhân dân Phường 9

103 – 105 Bà Hạt, Phường 9 Quận 10

p9.q10@tphcm.gov.vn

3.927.0384

Uỷ ban nhân dân Phường 10

537 - 539 Lê Hồng Phong, Phường 10 Quận 10

p10.q10@tphcm.gov.vn

3.834.6514

Uỷ ban nhân dân Phường 11

544 Điện Biên Phủ, Phường 11 Quận 10

p11.q10@tphcm.gov.vn

3.839.2596

Uỷ ban nhân dân Phường 12

20/C8 đường 3 tháng 2, Phường 12 Quận 10

p12.q10@tphcm.gov.vn

3.862.0301

Uỷ ban nhân dân Phường 13

210 - 212 Hoà Hưng, Phường 13 Quận 10

p13.q10@tphcm.gov.vn

3.863.4802

Uỷ ban nhân dân Phường 14

557/C7 Nguyễn Tri Phương, Phường 14 Quận 10

p14.q10@tphcm.gov.vn

3.866.1972

Uỷ ban nhân dân Phường 15

A4 - A8 Châu Thới, Phường 15 Quận 10

p15.q10@tphcm.gov.vn

3.864.6278

 

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ EMAIL

ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN ĐẢNG

Quận uỷ 10

01 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

 

Văn phòng Quận uỷ

01 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.864.9041

Ban Tổ chức Quận uỷ

01 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.864.9044

Ban Tuyên giáo Quận uỷ

01 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.863.9949

Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ

01 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.863.9947

Ban Dân vận

01 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.866.2818

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

31 Đào Duy Từ, Phường 5 Quận 10

 

3.855.7513

ĐOÀN THỂ

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 10

513 Nguyễn Tri Phương, Phường 8 Quận 10

 

3.855.9100

Liên đoàn Lao động

27 Ngô Gia Tự, Phường 2 Quận 10

 

3.835.8158

Hội Liên hiệp Phụ nữ

103 Bà Hạt, Phường 3 Quận 10

 

3.927.2080

Quận đoàn 10

139 Bắc Hải, Phường 14 Quận 10

 

3.863.1976

Nhà thiếu nhi

139 Bắc Hải, Phường 14 Quận 10

 

3.863.1031

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

UBND quận 10

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 q10@tphcm.gov.vn

3.865.5907

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND QUẬN 10

Văn phòng HĐND & UBND Quận 10

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 q10@tphcm.gov.vn

3.865.5907

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 ldtbxh.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9943

Phòng Văn hoá và Thông tin

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 vhtttt.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9945

Phòng Kinh tế

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 kinhte.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9921

Phòng Tư pháp

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 tuphap.q10@tphcm.gov.vn

3.865.5754

Phòng Nội vụ

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 noivu.q10@tphcm.gov.vn

3.865.5753

Phòng Giáo dục & Đào tạo

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 giaoduc.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9951

Phòng Quản lý đô thị

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 qldt.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9930

Phòng Tài nguyên và Môi trường

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 tnmt.q10@tphcm.gov.vn

2.214.9997 

Thanh tra

21 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 thanhtra.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9873

Phòng Tài chính - Kế hoạch

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 tckh.q10@tphcm.gov.vn

3.863.9953

Phòng Y tế

271 Vĩnh Viễn

 yte.q10@tphcm.gov.vn

3.957.1176

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND QUẬN 10

Trung tâm Thể dục Thể thao

9 Thành thái, Phường 14 Quận 10

 

3.865.0516

Trung tâm Văn hoá Hoà Bình

242 đường 3 tháng 2, Phường 12 Quận 10

 

3.865.5026

3.865.3353

Trung tâm Dạy nghề

303 đường 3 tháng 2

 

3.927.1980

Bệnh viện Quận 10

571 Sư Vạn Hạnh, Phường 13 Quận 10

 

3.862.6978

Trung tâm Y tế dự phòng

475A Các Mạng Tháng Tám, Phường 13 Quận 10

 

3.868.0048

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 10

270 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10

 

3.927.2372

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

283 Ngô Gia Tự

 

3.835.5690

Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng

875 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15 Quận 10

 

3.864.0677

Chi nhánh Dịch vụ việc làm Quận 10

458 Lý Thái Tổ

 

3.830.1667

Rạp Vườn Lài

22 Vĩnh Viễn

 

3.835.0247

Chợ Nguyễn Tri Phương

68 Nguyễn Lâm, Phường 6 Quận 10

 

3.214.5501

Chợ Hoà Hưng

539A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15 Quận 10

 

3.864.2780

CÁC CƠ QUAN THUỘC NGÀNH DỌC

Công an Quận 10

47 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

 3.865.7261

Ban chỉ huy Quân sự Quận 10

106 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 

3.865.8242

Kho bạc Quận 10

24 Trần Thiện Chánh, Phường 12 Quận 10

 

3.863.3628

3.863.3798

Chi cục thuế Quận 10

3/1 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.865.8421

Chi cục Thống kê Quận 10

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

 

3.863.9950
3.863.9928

Đội Quản lý thị trường 10B

41 Lý Thái Tổ, Phường 1 Quận 10

 

3.835.1628

Thi hành án dân sự

 

 

 

UBND 15 PHƯỜNG

Uỷ ban nhân dân Phường 1

31 Lý Thái Tổ, Phường 1 Quận 10

p1.q10@tphcm.gov.vn

3.835.8353

Uỷ ban nhân dân Phường 2

66 Hùng Vương, Phường 2 Quận 10

p2.q10@tphcm.gov.vn

3.830.2773

Uỷ ban nhân dân Phường 3

154B Nguyễn Duy Dương, Phường 3 Quận 10

p3.q10@tphcm.gov.vn

3.835.9477

Uỷ ban nhân dân Phường 4

410 - 412 Ngô Gia Tự, Phường 4 Quận 10

p4.q10@tphcm.gov.vn

3.834.7904

Uỷ ban nhân dân Phường 5

111 Đào Duy Từ, Phường 5 Quận 10

p5.q10@tphcm.gov.vn

3.855.5111

Uỷ ban nhân dân Phường 6

594 Bà Hạt, Phường 6 Quận 10

p6.q10@tphcm.gov.vn

3.855.6814

Uỷ ban nhân dân Phường 7

161 Nguyễn Kim, Phường 7 Quận 10

p7.q10@tphcm.gov.vn

3.855.3709

Uỷ ban nhân dân Phường 8

575 - 577 Bà Hạt, Phường 8 Quận 10

p8.q10@tphcm.gov.vn

3.855.6832

Uỷ ban nhân dân Phường 9

103 – 105 Bà Hạt, Phường 9 Quận 10

p9.q10@tphcm.gov.vn

3.927.0384

Uỷ ban nhân dân Phường 10

537 - 539 Lê Hồng Phong, Phường 10 Quận 10

p10.q10@tphcm.gov.vn

3.834.6514

Uỷ ban nhân dân Phường 11

544 Điện Biên Phủ, Phường 11 Quận 10

p11.q10@tphcm.gov.vn

3.839.2596

Uỷ ban nhân dân Phường 12

20/C8 đường 3 tháng 2, Phường 12 Quận 10

p12.q10@tphcm.gov.vn

3.862.0301

Uỷ ban nhân dân Phường 13

210 - 212 Hoà Hưng, Phường 13 Quận 10

p13.q10@tphcm.gov.vn

3.863.4802

Uỷ ban nhân dân Phường 14

557/C7 Nguyễn Tri Phương, Phường 14 Quận 10

p14.q10@tphcm.gov.vn

3.866.1972

Uỷ ban nhân dân Phường 15

A4 - A8 Châu Thới, Phường 15 Quận 10

p15.q10@tphcm.gov.vn

3.864.6278

 

In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt