Quy hoạch sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất Quận 10 năm 2016

Kế hoạch sử dụng đất Quận 10 năm 2016. Gồm có:

  1. Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất quận 10 năm 2016
  2. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất quận 10 năm 2016
  3. Bản đồ vị trí các dự án trong kế hoạch sử dụng đất các phường quận 10
Ke hoach SDD quan 10 2016.rar

Các Quy hoạch sử dụng đất khác