Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) Khu C30, Phường 14, Quận 10 và Phường 6, quận Tân Bình
 
 

Ngày 21 tháng 10 năm 2014, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5152/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) Khu C30, Phường 14, Quận 10 và Phường 6, quận Tân Bình (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông), với các nội dung chính như sau:

 
 
 

1. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch

2. Cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu

3. Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch phân khu

4. Hồ sơ, bản vẽ đồ án quy hoạch phân khu

5. Dự báo quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch

6. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

7. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

8. Quy hoạch giao thông đô thị

9. Thiết kế đô thị

10. Những hạng mục ưu tiên đầu tư và các vấn đề về tổ chức thực hiện theo quy hoạch

Để xem thông tin chi tiết, vui lòng tải file bên dưới.

 
Quy hoach 1 2000 khu C30.rar

Các Quy hoạch sử dụng đất khác