Thông tin cần biết

Đăng ký phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch tại văn bản số 7094/VP-TM ngày 30/8/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố;

Theo hướng dẫn của Sở Du lịch và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh về việc đăng ký phân loại, xếp hạng cở sở lưu trú du lịch như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề “Dịch vụ lưu trú du lịch: khách sạn” sau ngày Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 – 2010:

  • Trong thời hạn ba tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Sở Du lịch để thẩm định, xếp hạng theo quy định hiện hành (quy định tại mục 2.1 khoản 2 phần III của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch).
  • Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng đến Sở Du lịch. Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu (quy định tại mục 2.6 khoản 2 phần III của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL).

2. Đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề “Dịch vụ lưu trú du lịch: khách sạn” trước ngày Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006:

  • Các khách sạn đã được Sở Du lịch công nhận đạt tiêu chuẩn tối thiểu trước đây, nay có nhu cầu nâng cấp thành khách sạn đạt chuẩn sao thì tiến hành đăng ký tại Sở Du lịch để được thẩm định, công nhận xếp hạng sao theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Các khách sạn đã được Sở Du lịch công nhận đạt tiêu chuẩn tối thiểu trước đây nhưng nay không có nhu cầu nâng cấp thành khách sạn đạt chuẩn sao, hoặc có nhu cầu nâng cấp mà vẫn không đạt chuẩn sao thì phải điều chỉnh ngành nghề kinh doanh thành “Nhà nghỉ du lịch” trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sau đó đăng ký thẩm định, xếp hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch tại Ủy ban nhân dân Quận 10.

3. Đối với các “Nhà nghỉ du lịch” đã được Sở Du lịch công nhận đạt tiêu chuẩn tối thiểu trước đây, nếu không có nhu cầu mở rộng, nâng cấp thành khách sạn đạt chuẩn sao thì tiếp tục được đăng ký công nhận lại hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch.

Ủy ban nhân dân Quận 10 yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch hoạt động trên địa bàn Quận 10 khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký xếp hạng theo quy định trước ngày 30/4/2016. Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch không thực hiện thủ tục đăng ký xếp hạng sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hảnh chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại khoản 4 Điều 45 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch sau ba tháng, kể từ khi cơ sở lưu trú du lịch chính thức hoạt động kinh doanh;

b. Không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định, công nhận lại hạng cơ sở lưu trú du lịch trước ba tháng, kể từ khi hết hạn công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với hộ kinh doanh. Đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền của doanh nghiệp gấp 02 lần mức phạt tiền đối với hộ kinh doanh.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, cơ sở lưu trú du lịch còn phải ngừng kinh doanh ngành nghề dịch vụ lưu trú du lịch theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đến khi có quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch của Sở Du lịch (quy định tại khoản 9 Điều 7 và khoản 3 Điều 74 của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp).

Phòng Kinh tế quận 10


Các Thông tin cần biết khác