Thông tin cần biết

Điều kiện của một số ngành nghề kinh doanh

1. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Nghị định số 103/2009/NĐ-CP):

 1. Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ;
 2. Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng;
 3. Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên;
 5. Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề;
 6. Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử phải có các điều kiện sau (Nghị định số 103/2009/NĐ-CP):

 1. Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;
 2. Trang thiết bị đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh; hình thức trang thiết bị phù hợp thẩm mỹ Việt Nam.

 

3. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh trò chơi trực tuyến (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP):

 1. Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên;
 2. Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;
 3. Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;
 4. Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;
 5. Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

 

4. Điều kiện chung kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch:

 1. Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.
  • Về khoảng cách an toàn của cơ sở lưu trú du lịch đối với nhà trẻ, vườn trẻ và trường học phổ thông: áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 4449:1987 quy hoạch xây dựng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế (quy định khoảng cách ranh giới ít nhất là 20 mét đối với nhà trẻ, vườn trẻ và ít nhất là 50 mét đối với trường học phổ thông);
  • Về khoảng cách an toàn của cơ sở lưu trú du lịch đối với các loại trường học khác và bệnh viện: áp dụng theo Thông tư số 01/2001/TT-TCDL ngày 27/4/2001 của Tổng cục Du lịch (quy định khoảng cách ranh giới ít nhất là 100 mét).
  • Về khoảng cách an toàn đối với những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm: áp dụng theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. tiêu chuẩn TCVN 4449:1987 và TCVN 4616:1988.
 2. Cơ sở lưu trú có cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn theo quy định.