Quý khách đang xem: Công dân > Câu hỏi thường gặp

Chi tiết hỏi đáp và trả lời

 Thông tin câu hỏi 
Tiêu đề Hỏi về Lao động thương binh xã hội
Người gửi Phan Kiên Trung
Năm sinh 1980 - Nam
Email
Ngày gửi 25/05/2007
-Tiền trợ cấp đối với vợ liệt sĩ hiện nay là bao nhiêu? Hiện nay địa phương mới giãi quyết cho truy lĩnh tiền theo lương mới hai tháng 4 và 5, còn các tháng 1, 2, 3 còn nợ bao giờ thì bà tôi mới được lãnh hết phần này?
-Tiền trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng (có huân chương chiến công) là bao nhiêu? Và nếu mới hoàn thành xong hồ sơ thì có được truy lĩnh những năm trước đây không?

  Thông tin phản hồi từ phía UBND Q10
Người phản hồi Bùi Hữu Hồng
Tiền trợ cấp đối với vợ liệt sĩ (đã được công nhận) căn cứ theo Nghị định 32/2007/NĐ-CP ngày 02/3/2007 là 470.000 đồng/tháng được tính từ ngày 01/01/2007. Vừa qua Phòng Lao dộng Thương binh Xã hội đã chuyển kinh phí cấp trợ cấp từ tháng 5/2007 theo mức qui định mới cho 15 Phường tổ chức chi trả (bạn nêu đã lãnh tháng 4 theo qui định mới là không chính xác) Riêng phần chênh lệch từ tháng 01 đến tháng 4/2007 sẽ được cấp phát khi Sở chuyển kinh phí về quận. Về việc người hoạt động kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, nghĩa vụ quốc tế sẽ nhận trợ cấp một lần bằng số năm thực tế tham gia kháng chiến x 120.000 đồng. (căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006) Nếu người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến được tặng huân chương kháng chiến được nhận trợ cấp hàng tháng với số tiền là: 278.000 đồng. Do đó việc bạn hỏi được huân chương chiến công hiện nay chưa có qui định giải quyết chính sách.

Trở về