Chi tiết thông tin hỏi đáp

 Thông tin câu hỏi 
Tiêu đề Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Người gửi Trần Hoàng Tuấn
Năm sinh 1966 - Nam
Email tuan8479@gmail.com
Ngày gửi 05/07/2018
Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận 10.

Tôi là Công dân quận 10, tôi có vào trang: tthc-quan10.tphcm.gov.vn/Thủtụchànhchính/tabid/40/itemid/65/amid/391/th-tc-cp-giy-chng-nhn-quyn-s-dng-t-quyn-s-hu-nh-v-ti-sn-khc-gn-lin-vi-t-ln-u.aspx, để xem Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, thấy hướng dẫn hồ sơ: Căn cứ Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Điều 8, Điều 11 khoản 2, Điều 12 khoản 2 điểm a, b Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014, và nhiều hướng dẫn khác nữa, nhưng tôi không hiểu .

Nay tôi muốn hỏi trường hợp của tôi như sau, trước khi mất Bà nội có lập di chúc cho tôi tại Phòng Công chứng Nhà nước TP HCM, nội dung chính như sau: " Tôi tên ( tên nội tôi) ..., năm 1964 mua căn nhà số ..., quận 10, TP HCM, ... theo văn tự bán nhà lập tại Sài gòn ngày 16/06/1964 do Quận Trưởng Quận 5 chứng thực ngày 17/06/1964 , trước bạ ngày 28/09/1964, căn nhà này gia đình tôi đang ở không thuộc diện nhà nước quản lý, theo xác nhận của UBND phường 9, quận 10 ngày 19/12/1994.
Khi nào tôi từ trần thì , cháu tôi là ( tên tôi) ... là người duy nhất trọn quyền thừa kế,...... ngoài ra tôi không để lại cho ai khác. ...................", Di chúc được lập tại Phòng Công chứng Nhà nước TP HCM , ngày 26/12/1994.

Mong Ủy ban nhân dân hướng dẫn cho tôi biết, ngoài giấy Văn tự bán nhà và Di chúc nói trên, tôi còn phải có những giấy tờ nào khác nữa.
Vậy kính mong Ủy ban nhân dân quận 10 hướng dẫn thủ tục giúp tôi,
Xin trả lời cho tôi vào email: tuan8479@gmail.com
Trân trọng.

  Thông tin phản hồi từ phía UBND Q10
Người phản hồi Quản trị tin bài

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 10 trả lời câu hỏi như sau:

Theo nội dung đơn cho thấy căn nhà ông Trần Hoàng Tuấn hỏi thuộc thừa kế di sản của ông Tuấn theo nội dung Di chúc được lập tại Phòng công chứng Nhà nước TP. HCM ngày 26/12/1994. 

Tuy nhiên theo nội dung đơn của ông thì không thấy đề cập đến bà Nội của ông Tuấn còn sống hay đã chết và nhà từ năm 1964 đến nay có xây dựng thay đổi hiện trạng hay không. 

Do vậy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 10 trả lời cho ông một số nội dung như sau: 

* Trường hợp bà Nội ông Tuấn đã chết thì ông chuẩn bị một số giấy tờ và làm thủ tục như sau: 

1/ Cung cấp giấy chứng tử của bà Nội ông Tuấn; 

2/ Giấy khai sinh của ông Tuấn; 

3/ Giấy khai sinh của ba ông Tuấn;

4/ Ông liên hệ với cơ quan công chứng để lập thủ tục khai nhận thừa kế di sản của bà Nội ông Tuấn theo Bộ luật Dân sự năm 2015;

5/ Sau khi nhận thừa kế di sản theo Di chúc xong, ông chuẩn bị thêm Bản vẽ sơ đồ nhà ở đất ở do Công ty có chức năng đo đạc Bản đồ lập. 

Ông Lưu ý: Thủ tục khai nhận thừa kế là thuộc thẩm quyền ở cơ quan công chứng. 

Ông chuẩn bị các giấy tờ nêu trên + bản chính các giấy tờ liên quan đến chủ quyền nhà; Liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ủy ban nhân dân Quận 10 -
số 474 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TP. HCM (vào cổng chính trên đường Thành Thái) để được hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

* Trường hợp bà Nội ông Tuấn còn sống thì ông chuẩn bị một số giấy tờ và làm thủ tục như sau: 

1/ Ông chuẩn bị Bản vẽ sơ đồ nhà ở đất ở do Công ty có chứng năng đo đạc Bản đồ lập. 

2/ Các giấy tờ liên quan đến chủ quyền nhà như giấy mua bán nhà, quyết định đổi số nhà, tờ đăng ký nhà đất năm 1999…. (01 bộ chính + 01 bộ photo); 

3/ Giấy chứng tử của ông Nội ông Tuấn (nếu ông Nội chết); 

4/ Bà nội ông Tuấn đứng tên kê khai đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu đơn số 04a/ĐK).


Trở về