Quy hoạch xây dựng

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 15 quận 10

Ngày 11/5/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1979/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 15 quận 10 với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

1979 (11-5-2018) DCCB Phuong doi P15.pdf

Các Quy hoạch xây dựng khác