Quy hoạch xây dựng

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư cụm liên phường 2, 3, 4, 9, 10, 11, quận 10 tại khu đất 672 - 674 đường Điện Biên Phủ, phường 11 quận 10

Ngày 11/5/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1978/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư cụm liên phường 2, 3, 4, 9, 10, 11, quận 10 tại khu đất 672 - 674 đường Điện Biên Phủ, phường 11 quận 10 với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

1978 (11-5-2018) DCCB 672-674 DBP P11.pdf

Các Quy hoạch xây dựng khác