Quy hoạch xây dựng

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 7 quận 10 tại khu cư xá Lý Thường Kiệt, phường 7 quận 10 (Lô A6)

Ngày 10/5/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1958/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 7 quận 10 tại khu cư xá Lý Thường Kiệt, phường 7 quận 10 (Lô A6) với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

1958 (10-5-2018) DCCB CX Ly Thuong Kiet P7.pdf

Các Quy hoạch xây dựng khác