Quy hoạch xây dựng

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 2, 3, 4, 9, 10 và 11, quận 10 tại khu chung cư Ngô Gia Tự thuộc phường 2, 3 quận 10

Ngày 08/5/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1868/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 2, 3, 4, 9, 10 và 11, quận 10 tại khu chung cư Ngô Gia Tự thuộc phường 2, 3 quận 10 với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

1868 (08-5-2018) DCCB CC Ngo Gia Tu P23.pdf

Các Quy hoạch xây dựng khác