Quy hoạch xây dựng

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 2, 3, 4, 9, 10 và 11, Quận 10 tại khu chung cư Ấn Quang, phường 9 quận 10

Ngày 16/4/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1531/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 2, 3, 4, 9, 10 và 11, Quận 10 tại khu chung cư Ấn Quang, phường 9 quận 10 với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

1531 (16-4-2018) DCCB CC An Quang P9d.pdf

Các Quy hoạch xây dựng khác