Quy hoạch xây dựng

Kế hoạch thực hiện cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng tại khu C.30 đường Lý Thường Kiệt, phường 14 quận 10

Nhằm tổ chức triển khai đồ án quy hoạch phân khu; quy định quản lý quy hoạch - kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo định hướng đã được phê duyệt; tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị trong tương lai, được tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng được yêu cầu phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tài chính trên địa bàn Quận tiến tới phát triển bền vững của đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành Kế hoạch số 1364/KH-UBND ngày 09/02/2018 thực hiện cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng tại khu C.30 đường Lý Thường Kiệt, phường 14 quận 10.

Ke hoach thuc hien cam moc gioi khu C30 Ly Thuong Kiet.pdf

Các Quy hoạch xây dựng khác