Quy hoạch xây dựng

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 5 - 6 - 8, quận 10

Ngày 27/7/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 4010/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 5 - 6 - 8, quận 10 với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

Quy hoach phan khu P5-6-8.rar

Các Quy hoạch xây dựng khác