Quy hoạch xây dựng

Về việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến cấp phép xây dựng có thời hạn và các trường hợp nhà, đất đặc thù liên quan đến việc lưu thông trên đường hẻm đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Quận 10

Để áp dụng thống nhất trong việc xem xét và giải quyết cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định hiện hành, các văn bản pháp lý về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng như trên quan điểm về đảm bảo an toàn tầm nhìn khi lưu thông trên tuyến đường, hẻm; cảnh quan, không gian kiến trúc đô thị.

Uỷ ban nhân dân quận 10 đã ban hành văn bản số 1114/UBND-QLĐT ngày 4 tháng 2 năm 2015 về giải quyết một số vấn đề liên quan đến cấp phép xây dựng có thời hạn và các trường hợp nhà, đất đặc thù liên quan đến việc lưu thông trên đường hẻm đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Quận 10.
 

Để xem thông tin chi tiết, vui lòng tải tập tin bên dưới.
 

1114_UBND-QLDT.pdf

Các Quy hoạch xây dựng khác