Quy hoạch xây dựng

Điều chỉnh quy mô tầng cao tại các khu vực quy hoạch chi tiết và phân lô khu đất trên địa bàn các Phường
 
 

Nhằm khắc phục tình trạng một số khu dân cư là các dự án nhà ở phân lô trước đây có hạn chế tầng cao so với các khu vực dân cư lân cận có tính chất và điều kiện tương tự; quá trình thực hiện dự án không có lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để phê duyệt theo quy định và hiện trạng nhà ở đã xây dựng không theo đúng quy hoạch.

 
 
 

Căn cứ quy hoạch phân khu được duyệt, quy chuẩn xây dựng hiện hành và chủ trương của Thành phố, ngày 30/12/2014, Uỷ ban nhân dân quận 10 đã ban hành các Quyết định điều chỉnh quy mô tầng cao tại các khu vực quy hoạch chi tiết và phân lô khu đất trên địa bàn các Phường, gồm có:

  • Phường 12: 07 dự án
  • Phường 13: 02 dự án
  • Phường 14: 02 dự án
  • Phường 15: 04 dự án

Để xem thông tin chi tiết, xin mời tải tập tin bên dưới.

 
Quyet dinh dieu chinh tang cao.rar

Các Quy hoạch xây dựng khác