Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch chi tiết các địa điểm xây trường đến năm 2020 tại Quận 10

UBND quận 10 vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết địa điểm xây trường học trên địa bàn quận 10 đến năm 2020. Theo đó, tổng diện tích là hơn 570ha, phía Đông Bắc-Đông Nam giáp quận 3, phía Bắc giáp quận Tân Bình, phía Nam giáp quận 5 và phía Tây giáp quận 11. Nội dung quy hoạch cụ thể đến năm 2020 là sẽ nâng diện tích đất/học sinh đạt chuẩn từ 4-5m2 đất/học sinh theo quy định của UBND TP; đến năm 2020 đạt được chỉ tiêu 100% số học sinh được học 2 buổi/ngày; và mỗi bậc học có ít nhất một trường đạt chuẩn quốc gia.

Các chỉ tiêu cơ bản được xây dựng như sau: Đến năm 2010, trường mầm non đạt 25 học sinh/lớp (năm 2020 đạt 30 học sinh/lớp); trường tiểu học 35 học sinh/lớp; trường THCS và trường THPT đạt chỉ tiêu là 45 học sinh/lớp.

Giải pháp chủ yếu về đất là sẽ nâng cấp, cải tạo các trường hiện hữu; hoán chuyển đến các địa điểm mới để mở rộng trường; kết hợp mở rộng hoặc xây dựng trường mới với các dự án xây dựng chung cư trên địa bàn quận; thu hồi đất từ nguồn đất quân đội, đất kho bãi, nhà máy, trại giam trên địa bàn quận.

Được biết, UBND các phường sẽ chịu trách nhiệm công khai quy hoạch, đồng thời thông báo kịp thời cho nhân dân và các đơn vị kinh tế-xã hội có liên quan trong địa bàn về nội dung quy hoạch để thực hiện quản lý tốt việc sử dụng quỹ đất và quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết địa điểm trường học trên địa bàn.

T.Anh

Theo www.sggp.org.vn


Các Quy hoạch xây dựng khác