Quy hoạch xây dựng

Điều chỉnh lộ giới tuyến đường Đồng Nai, phường 15, quận 10

Vừa qua, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố về  dự thảo quyết định điều chỉnh lộ giới tuyến đường Đồng Nai, phường 15, quận 10.

Theo dự thảo, đường Đồng Nai (đoạn từ Tô Hiến Thành đến đường Tam Đảo) được điều chỉnh lại là 29m bao gồm lòng đường rộng 15 m, lề trái rộng 4,75m, lề phải – phía có cống hộp rộng 9,25m. Được biết, lộ giới đường Đồng Nai được phê duyệt trước đây là 20m.