Quy hoạch xây dựng

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 15 quận 10

Ngày 11/5/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1979/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 15 quận 10 với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

Chi tiết...

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư cụm liên phường 2, 3, 4, 9, 10, 11, quận 10 tại khu đất 672 - 674 đường Điện Biên Phủ, phường 11 quận 10

Ngày 11/5/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1978/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư cụm liên phường 2, 3, 4, 9, 10, 11, quận 10 tại khu đất 672 - 674 đường Điện Biên Phủ, phường 11 quận 10 với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

Chi tiết...

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 7 quận 10 tại khu cư xá Lý Thường Kiệt, phường 7 quận 10 (Lô A6)

Ngày 10/5/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1958/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 7 quận 10 tại khu cư xá Lý Thường Kiệt, phường 7 quận 10 (Lô A6) với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

Chi tiết...

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 2, 3, 4, 9, 10 và 11, quận 10 tại khu chung cư Ngô Gia Tự thuộc phường 2, 3 quận 10

Ngày 08/5/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1868/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 2, 3, 4, 9, 10 và 11, quận 10 tại khu chung cư Ngô Gia Tự thuộc phường 2, 3 quận 10 với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

Chi tiết...

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 2, 3, 4, 9, 10 và 11, Quận 10 tại khu chung cư Ấn Quang, phường 9 quận 10

Ngày 16/4/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1531/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 2, 3, 4, 9, 10 và 11, Quận 10 tại khu chung cư Ấn Quang, phường 9 quận 10 với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

Chi tiết...

 Trang sau
In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt