Quý khách đang xem: Trang chính > Góp ý Website

Chi tiết góp ý và phản hồi

 Thông tin góp ý cho Website
Tiêu đề De nghi trang web chinh sua lai so dien thoai
Người gửi Truong My Hanh
Email hanh12b8@yahoo.com
Ngày gửi 06/07/2010
Toi co viec can lien he voi quan Uy Quan 10 nen vao trang web de tra so dien thoai, toi xin gop y nhu sau :
1. Mac du toan bo so dien thoai trong ca nuoc da duoc thay doi hon 1 nam nay roi nhung trang web van chua cap nhat them so 3 vao truoc so dien thoai.

2. So dien thoai cua Van phong Quan uy la 8661890 khong chinh xac

Hi vong trang web se cap nhat lai danh ba dien thoai o chuyen muc "DIA CHI CAN BIET" de nguoi dan thuan tien hon trong viec lien he voi chinh quyen.

Kinh chao,

  Thông tin phản hồi từ phía UBND Q10
Người phản hồi Quản trị tin bài
Cám ơn bạn đã góp ý, chúng tôi xin tiếp thu để điều chỉnh, cập nhật.

Trở về