Quý khách đang xem: Trang chính > Góp ý Website

Chi tiết góp ý và phản hồi

 Thông tin góp ý cho Website
Tiêu đề khai trinh ld
Người gửi nguyen thi thanh thuy
Email vnbrown_eyes@yahoo.com
Ngày gửi 17/11/2008
Doanh NGhiệp tôi có khai trình lđ vào ngày 17/7/07với số lượng 36 người,nhưng thực tế chỉ có 32 người,do bộ phận nhân sự tổng hợp sai số lượng.Trong khoảng thời gian đó có một số người nghỉ việc (ko có dơn xin nghỉ việc), công ty không khai trình lại số lao động giảm. Nay công ty muốn khai trình lại lao động thì thủ tục như thế nào?

  Thông tin phản hồi từ phía UBND Q10
Người phản hồi Quản trị tin bài
Ngày 17/7/2007 Doanh nghiệp ( DN ) khai trình lao động với số lượng 36 , nhưng thực tế chỉ có 32 người và thời gian sau có một số nghỉ việc. Theo qui  dịnh khi có biến động nhân sự, lao động, Doanh Nghiệp phải cập nhật khai trình tăng giảm lao động.
Về thủ tục khai trình : DN phải kê khai biến động tăng giảm lao động theo biểu mẫu khai trình tăng, giảm thực tế lao động ( mẫu khai trình bán tại quầy photo copy - UBND Q.10 ), và làm báo cáo giải trình tăng , giảm lao động  ( lý do tăng, giảm lao động ), hồ sơ nộp tại Phòng số 6 - bộ phận tiếp nhận trả kết quả -UBND Q.10.

Trở về