Quý khách đang xem: Trang chính > Góp ý Website

Chi tiết góp ý và phản hồi

 Thông tin góp ý cho Website
Tiêu đề Thu tuc hanh chinh
Người gửi Nguyen Thanh Chung
Email cham_chung@yahoo.com.vn
Ngày gửi 28/07/2008
- Nên đưa nội dung các thủ thủ hành chính như nhà đất, lao đông, đăng ký kinh doanh,...và các biểu mẫu liênquan lên trang web để người dân tham khảo thực hiện, khỏi phai đi lại nhiều lần.

  Thông tin phản hồi từ phía UBND Q10
Người phản hồi Nguyễn Quốc Phương
Hiện nay chúng tôi đã đưa lên trang web các qui trình, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực ... tại chuyên mục công dân - thủ tục hành chính . Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của bạn, sẽ nghiên cứu đưa các biểu mẫu hành chính lên trang web.

Trở về