Quý khách đang xem: Trang chính > Góp ý Website

Chi tiết góp ý và phản hồi

 Thông tin góp ý cho Website
Tiêu đề góp ý trang Web
Người gửi Lê Văn
Email le23734@yahoo.com
Ngày gửi 09/07/2008
Có phản hồi dự kiến quy II/2008 sẽ đưa thông tin về cấp giấy CNQSHNO lên trang WEb, nay đã qua quý III/2008 rồi sao không thấy. Hứa với dân mà không thực hiện thì ai còn tin tưởng Chính quyền là của nhân dân. Nếu không có khả năng thì đừng có ý kiến. Cần xác định rõ mục tiêu của trang web : quảng bá chính quyền hay phục vụ dân ?

  Thông tin phản hồi từ phía UBND Q10
Người phản hồi Nguyễn Quốc Phương
Trước hết, chúng tôi nhận lỗi vì không thực hiện được kế hoạch đưa thông tin cấp giấy chứng nhận QSHNƠ&QSDĐƠ lên trang web.
Trong 6 tháng đầu năm Quận đã tiếp nhận 4.603 hồ sơ , với số lượng hồ sơ nhận quá lớn , UBND Quận đã phải điều động nhân viên Phòng Quản lý đô thị cùng phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường để xử lý. Tuy nhiên , đến nay Quận mới xử lý được 3.039 hồ sơ , số hồ sơ chưa giải quyết dược còn trên cả ngàn hồ sơ ( 6 tháng đầu năm năm 2007 chi giải quyết 470 hồ sơ ). Do khối lượng công việc còn quá nhiều , Phòng TNMT đã  không thể cập nhật tình hình thụ lý giải quyết hồ sơ lên trang web được . Mong Ông thông cảm.

Trở về