Quý khách đang xem: Trang chính > Góp ý Website

Chi tiết góp ý và phản hồi

 Thông tin góp ý cho Website
Tiêu đề Quy trình cấp phép xây dựng
Người gửi Lê thị Quý
Email quyle@hcmpt.com
Ngày gửi 10/06/2008
Đề nghị UBND quận 10 nên cập nhật thêm thông tin về các quy trình thủ tục hành chính để người dân tiện theo dõi khi có yêu cầu trực tiếp. Ví dụ : quy trình cấp phép xây dựng nhà ở dân dụng, có hướng dẫn thủ tục và quy định thời gian xử lý hồ sơ cụ thể.
Có những thông tin này sẽ thuận lợi cho người dân khi giao dịch, tiết kiệm được thời gian và giảm thiểu được tiêu cực nếu có của cán bộ thụ lý hồ sơ.

  Thông tin phản hồi từ phía UBND Q10
Người phản hồi Nguyễn Quốc Phương
UBND Quận đã thực hiện công khai các quy trình, thủ tục hành chính tại Phòng tiếp nhận - trao trả kết quả ( Phòng số 6 - UBND Quận 10 ) và công khai trên website của Quận tại trang công dân, chuyên mục thủ tục hành chính . Bạn có thể tham khảo tại trang web của Quận để rõ về quy trình, thủ tục hành chính.

Trở về