14 Tháng Sáu 2024
Phổ biến pháp luật

Điểm mới 06 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Chuyên mục: Thông tin cần biết, Phổ biến pháp luật | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 16/11/2022 | Số lần xem: 1123

Nguồn: Thư viện Pháp luật.

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết

Tranh cổ động